Gratis levering in België vanaf 65€ / Levering Frankrijk + Nederland: klik hier


HET HERROEPINGSRECHT

Termijn en terugbetaling

Elke Klant, die wordt beschouwd als consument conform de Consumentenwet, die een bestelling op de Website plaatst voor niet-professionele doeleinden, geniet het herroepingsrecht (art. 47 van Boek VI en conform het WER).

De Klant beschikt over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het laatste product (in geval van een bestelling met meerdere producten die afzonderlijk werden geleverd of van een besteld product dat uit meerdere delen bestaat en dat in verschillende keren werd geleverd), om het product terug te sturen naar de Verkoper om het om te ruilen of te laten terugbetalen, zonder dat hij zijn beslissing moet staven en zonder dat hij hiervoor moet betalen, met uitzondering van de retourkosten.

De Klant brengt de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door hem, voordat de termijn is verstreken, het retourformulier in bijlage van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te bezorgen of via een zeer duidelijke e-mail of brief naar het volgende adres: Harelbekestraat 1a, 8570 Vichte

Indien het teruggestuurde product zich in perfecte staat bevindt, zal de Verkoper de volledige som terugbetalen aan de Klant, met inbegrip van de verzendkosten, volgens dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die de Klant koos voor de betaling van zijn bestemming, tenzij uitdrukkelijk akkoord van de Klant voor een andere betaalwijze, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen, te rekenen van de dag dat de Klant laat weten dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

De Verkoper moet de bijkomende kosten niet terugbetalen indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de standaard leveringswijze voorgesteld door de Verkoper.

Conform art. 53 van Boek VI WER erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op:

  • producten waarvan de Klant na levering de verzegeling heeft verbroken en die niet kunnen worden teruggezonden om hygiënische redenen of om gezondheidsredenen (voorbeeld: drinkbussen, brooddozen)
  • producten geproduceerd op basis van specificaties van de Klant of gepersonaliseerde producten;
  • audio- of videodragers of software die reeds werden geopend door de Klant na levering (bijvoorbeeld: cd, dvd en videospellen).
  • producten met een beperkte gebruiksduur;
  • digitale inhoud die reeds werd geleverd/gedownload met uw toestemming tijdens de vrijstellingsperiode
  • via De Post, met als bestemmingsadres voor de artikels:Harelbekestraat 1a, 8570 Vichte

Retourvoorwaarden

De Klant kan het product terugsturen naar de Verkoper of een persoon hiertoe aangesteld door de Verkoper ten laatste veertien (14) dagen nadat de Klant de Verkoper laat weten dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht, tenzij de Verkoper voorstelt om zelf het product op te halen.

De Klant betaalt de retourkosten van het product.

Het product moet in de originele staat en in de nieuwe, ongeopende verpakking worden teruggestuurd.

De Klant die een product retour wil verzenden moet het retourformulier invullen dat hieronder te vinden is.

Retourzendingen worden verzonden:

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het verzendbewijs van het postkantoor of het afhaalpunt bij te houden om de retourzending te kunnen bewijzen.

Bij ontvangst van het pakket dat werd verzonden door de Klant controleert de Verkoper de kwaliteit en de kwantiteit van de producten. In geval van afwijkingen zal de Verkoper de Klant op de hoogte brengen. Indien er geen afwijkingen worden vastgesteld, bevestigt de Verkoper aan de Klant dat het pakket goed werd ontvangen en zal hij de terugbetaling uitvoeren.

Download hier het retourformulier