GRATIS VERZENDING IN BELGIË VANAF €65. VOOR 10U BESTELD = DEZELFDE DAG VERTROKKEN.

BESTELPROCES

De Klant die een bestelling op de Website wil plaatsen, moet:

  • de beschrijving van de voorgestelde producten raadplegen en de gewenste artikels aan het winkelmandje toevoegen;
  • het winkelmandje valideren door op de knop ‘Bestellen’ te klikken;
  • zich aanmelden of registreren door de gevraagde gegevens aan de Verkoper te bezorgen, waaronder een e-mailadres, een telefoonnummer en een facturatie- en leveringsadres;
  • zijn leveringswijze selecteren;
  • zijn betaalwijze selecteren;
  • de bestelling bevestigen door op de knop ‘Bestelling bevestigen’ te klikken.

Het is de taak van de Klant om de juistheid van de voorziene informatie waarvoor hij alleen verantwoordelijk is te controleren en zijn gegevens bij te werken in geval van wijziging.

De Verkoper zal, zonder vooropgestelde termijn, de Klant via e-mail een bevestiging van de bestelling bezorgen met in deze e-mail alle informatie die door de Klant werd verstrekt.

Het geheel van de geregistreerde verstrekte gegevens en de bevestiging zijn voldoende bewijs van de transactie.

De Verkoper archiveert bestellingen en bevestigingen van bestellingen op een betrouwbare en duurzame drager om een betrouwbare kopie te bewaren, conform de bepalingen uit artikel 46, Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. De digitale registers van de Verkoper worden door beide Partijen beschouwd als bewijs voor communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Partijen.

Het is de taak van de Klant om het nummer van de bestelling bij te houden dat hem door de Verkoper wordt toegewezen en waarnaar kan worden gevraagd in geval van klachten.

Er wordt gepreciseerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt een bestelling van abnormale aard te wijzigen, met name wanneer de bestelde hoeveelheden niet te verantwoorden zijn. De Klant erkent en aanvaardt dat hij niet meer dan 1000 producten gelijktijdig kan aankopen via de Website.

BETALING

Betalingswijze

De bestelling kan via volgende middelen vereffend worden:

  • Met de bankkaart: Visa, Mastercard/Eurocard of American Express;
  • Via PayPal:

Wanneer de Klant zijn bestelling betaalt met de bankkaart, moet hij het nummer, de vervaldatum, de CVC-code (3 cijfers om de ommezijde van de kaart) en de naam van de houder van de kaart invoeren tijdens het bestelproces. De Klant moet de identieke naam zoals weergegeven op de gebruikte bankkaart overnemen.

De Klant krijgt onmiddellijk de melding dat zijn online betaling werd aanvaard/geweigerd.

Wanneer de Klant via PayPal betaalt, moet hij zijn PayPal-gegevens gebruiken. De bestelling van de Klant wordt bevestigd zodra het bedrag van de transactie is gecrediteerd op de PayPal-rekening van de Verkoper.

De Verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten totdat het verschuldigde bedrag daadwerkelijk en volledig werd betaald door de Klant. Wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de vooropgestelde betaaltermijn kan de Verkoper de producten terug eisen.

Veiligheid van de betaling

Wanneer de betaling via de Website wordt uitgevoerd, is de banktransactie beveiligd en bewaart de Verkoper onder geen beding bankgegevens van de Klant. Om de veiligheid van online betalingen te garanderen, worden de transactiegegevens van de Klant versleuteld via een beveiligde server (SSL).

Factuur

De Verkoper kan de Klant een factuur met vermelding van btw bezorgen op eenvoudig verzoek van de Klant aan de Verkoper.